Eldningsolja

Hos oss kan du köpa eldningsolja i två olika kvaliteter, både för inomhus- och utomhusbruk.

Den vanligaste villaoljan kallas E10 och är lämplig för dig som har tanken inomhus.
Svavelhalten är så låg att den inte belastas med svavelskatt.

Om du har tanken utomhus, i mark eller i kalla utrymmen rekommenderar vi i stället en eldningsolja som är anpassad för detta, E32.
I övrigt samma egenskaper som ovan.

Hos oss kan du dessutom köpa Minima, som troligen
är den bästa eldningsolja som marknaden kan erbjuda.

Den innehåller extremt lite svavel och belastas inte med svavelskatt. Dessutom ger den låga koldioxidutsläpp. Minima fungerar även vid extrem kyla och kan lagras både varmt och kallt.

Vi levererar diesel och eldningsolja från Norrköping, Jönköping, Linköping och Västervik
till stora delar av Östergötland och Småland.

Kontakta oss för beställning!

För mer information och säkerhetsdatablad

Tillbaka