Diesel

Diesel MK1

Hos oss kan du köpa Preems miljödiesel enligt svensk miljöklass 1. Det är en köldtålig produkt som fungerar lika bra året runt. Välj mellan vanlig diesel utan några inblandningar, eller Preems miljödiesel MK1 med inblandning av 7% RME.
För mer information – Diesel MK1 utan RME
För mer information – Diesel MK1 7% RME

ACP Diesel

Du kan också köpa Preem ACP Diesel – Active Cleaning Power – som är en diesel enligt svensk miljöklass 1 med tillsats av ACP. Den här dieseln innehåller aktivt rengörande tillsatser som motverkar skadliga beläggningar och skyddar mot rost i bränslesystemet. Det ger ökad effekt och lägre bränsleförbrukning. ACP Diesel passar både lätta och tunga dieselmotorer, såväl gamla som nya.
För mer information – ACP Diesel MK1 utan RME
För mer information – ACP Diesel MK1 5% RME

Biodiesel 100

För dig som vill ha ett helt förnylsebart bränsle finns Biodiesel, en biobaserad diesel som bstår av 100% RME (RapsMetylEster). Innan du börjar använda Biodiesel100 behöver du kontakta fordonstillverkare eller generalagent för godkännande.
De fossila koldioxidutsläppen minskar med 64%.
För mer information – Biodiesel 100

HVO Diesel 100

HVO Diesel 100 är framställd helt från förnybara komponenter, HVO är en förkortning av hydrerad vegetabilisk olja. Den förnybara andelen hos HVO Diesel är 100 procent och reducerar utsläppet av fossila växthusgaser med ca 88 procent jämfört med helt fossil diesel. HVO Diesel 100 är till sin kemiska uppbyggnad i stort identisk med fossil diesel. Likheten med vanlig diesel innebär att produkten kan användas i konventionella dieselmotorer men då gällande dieselstandard inte helt uppfylls krävs godkännande från fordonsleverantören.

Preem Evolution Diesel 

Med Preem Evolution Diesel kan du som kör dieselfordon bidra till att minska växthuseffekten, den är avsedd för lätta och tunga dieselmotorer, såväl gamla som nya. Det behövs inga justeringar av motorn för att köra på Preem Evolution Diesel och den kan blandas med andra produktkvaliteter på samma sätt som helt fossil miljöklass 1-diesel.

Preem Evolution Diesel är en svensk MK1 diesel (SS 155435) vilket bland annat innebär att det inte behövs något speciellt tillstånd från fordonstillverkarna. Alla motorgarantier gäller precis som vanligt och inga nya servicerutiner behövs.

För mer information – Preem Evolution Diesel

Vi levererar diesel och eldningsolja från Norrköping, Jönköping, Linköping och Västervik
till stora delar av Östergötland och Småland.